Het uurtarief dat Erna Verheij rekent voor privé-klanten is afhankelijk van de soort en de grootte van de opdracht. Wanneer de afstand groter is dan 20 km vanuit Kapelle (Zeeland) worden er reiskosten in rekening gebracht (€ 0,19 per km). Voor grotere opdrachten of PGB wordt een lager tarief en voor zakelijke opdrachten een hoger tarief gehanteerd.

Bel of mail Erna Verheij om de mogelijkheden te bespreken. Voor alles geldt: de opdracht wordt op maat uitgevoerd, toegepast op uw specifieke situatie. De werkzaamheden kunnen achter elkaar worden uitgevoerd of over een langere periode worden uitgesmeerd.

Erna Verheij geeft u een prima resultaat voor een eerlijke prijs. U zult er dagelijks profijt van hebben! Een efficiënte werkplek maakt het werken plezieriger en bespaart op de kosten. Een kamer opruimen geeft u ruimte en overzicht, u geniet van de spullen die belangrijk voor u zijn. Administratie bewaren wordt een efficiënte bezigheid. Inzicht in uw taken en activiteiten en een slimme weekindeling (time management) geeft meer tijd voor ontspanning en rust.

Bel of mail Erna Verheij, dan komt ze bij u langs voor een gratis intakegesprek.

 

Veranderingen WMO 

Begeleiding naar WMO

De regels voor hulp uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn veranderd. Begeleiding viel tot nu toe onder de AWBZ. Maar gemeenten kunnen beter inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten. Daarom heeft het kabinet per 1 januari 2015 besloten dat de gemeente ondersteuning en begeleiding aan huis levert. Deze taken vallen dan onder de WMO. Gemeenten krijgen zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen uit de WMO echt nodig heeft.

WMO aanvragen

Aanvragen van ondersteuning vanuit de WMO verloopt via de gemeente. Inwoners hebben hierbij de keuze tussen een persoonsgebonden budget (pgbof hulp in natura.

Met een pgb ontvangt de inwoner een bepaald budget, waarmee hij/zij zelf hulp en/of zorg kan inkopen. Bij zorg in natura krijgt de burger begeleiding en ondersteuning via instellingen en leveranciers waar de gemeente een afspraak mee heeft gemaakt. Een pgb of hulp in natura vanuit de Wmo is aan te vragen via het Wmo-loket van de gemeente. Opgeruimd! staat ingeschreven bij alle drie zorgregio's in de provincie Zeeland, te weten: SWVO (Oosterschelde-Regio), Porthos (Walcheren) en Zeeuws Vlaanderen. Tot slot is het mogelijk om Wmo-ondersteuning aan te vragen via de website 'Regelhulp' van de overheid.