Ik was teveel bezig met mijn werk. Zelfs in mijn eigen tijd kon ik de gedachten over mijn werk niet stoppen. Ik nam te weinig tijd voor ontspanning.  Altijd was ik maar bezig. Op die manier kon ik mijn werk moeilijk loslaten. Ik had behoefte aan goed time management. Ik vroeg Erna Verheij mij daarbij te helpen. Zij luisterde goed naar mijn verhaal.

Samen bedachten we een structuur voor mijn werkzaamheden en een indeling van mijn dag en week. Het mooie was dat Erna mij niet alleen advies gaf, maar mij ook liet nadenken over een oplossing. Het werken volgens de bedachte structuur, geeft me nu veel meer ontspanning.