OPGERUIMD!, gevestigd aan de Ambachtsherenwegeling 1 4421 GP Kapelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van haar diensten, omdat u deze gegevens zelf telefonisch of in correspondentie aan haar hebt verstrekt en/of u haar volgt op social media, zoals Facebook en/of Twitter.

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

OPGERUIMD! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor zover nodig: gezondheid, financiële gegevens, gegevens van gezinsleden, gegevens van personen jonger dan 16 jaar, beschikkingsnummer en Burgerservicenummer (BSN).

OPGERUIMD! verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen: u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, diensten bij u af te leveren, het afhandelen van uw betaling en als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

OPGERUIMD! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens hebt verstrekt.

OPGERUIMD!  geeft uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

OPGERUIMD!  gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om te analyseren hoe de website gebruikt wordt.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OPGERUIMD!. Verder hebt u het recht om uw inschrijving op de mailinglijst van OPGERUIMD! te beeïndigen en de mogelijkheid om OPGERUIMD! niet langer te volgen op social media, zoals Facebook en/of Twitter. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die OPGERUIMD!  van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens bespreken met OPGERUIMD! of sturen naar ernaverheij@opgeruimd.org. U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

OPGERUIMD! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ernaverheij@opgeruimd.org.