De cursus

Op 13 februari 2020 vindt er een cursus Verzamelproblematiek plaats.
Geschat wordt dat 2-5% van de bevolking een “Problematische Verzamelaar” is.
Dit wordt ook wel hoarding, extreem of dwangmatig verzamelgedrag genoemd.
Maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor dit verzamelgedrag, wat ook te zien is op televisie.
De kans is groot dat u hier vroeg of laat mee te maken krijgt in uw werk.
De problematiek rond het verzamelen is meestal complex en kent verschillende oorzaken.
Kennis en inzicht is dan ook van groot belang om deze doelgroep te kunnen helpen.
Samenwerken met verschillende instanties en eventueel familie is noodzakelijk.
Om kennis en inzicht te vergroten en de samenwerking te bevorderen, organiseren wij een cursus rondom dit thema.

Wie zijn wij?

Wij zijn vier Professional Organizers:
Erna Verheij (Opgeruimd!), Anita Stoutjesdijk (Zieso), Marije Ruijtenberg-van der Kaap (Helder & Klaar), Arjanne Steneker (Alles op zijn plek).
Samen hebben wij contracten met tien Zeeuwse gemeenten.
Dus ook voor uw cliënt zijn wij inzetbaar in het kader van de WMO.
In ons dagelijks werk worden wij steeds vaker ingeschakeld voor advies en ondersteuning bij verzamelproblematiek.
We willen graag nader kennismaken met de verschillende instanties en organisaties, zodat men van elkaar weet wie welke rol kan spelen.
Een multidisciplinaire aanpak vraagt om samenwerken en kennisdeling.
Deze cursusdag organiseren wij in samenwerking met de School voor Organizing.
De trainer van deze dag is Hilde Verdijk, zij is een expert op het gebied van hoarding problematiek.

De cursusinhoud

• Wat zijn de kenmerken van problematisch verzamelen.
• Wanneer spreek je van hoarding en welke stoornissen spelen mogelijk een rol.
• Wat betekent het verzamelen voor familieleden en naasten.
• Welke mogelijkheden zijn er voor verwijzing, behandeling en begeleiding.
• Op welke wijze betrek je de cliënt op respectvolle wijze in het proces.
• Hoe kunnen verschillende hulpverleners goed samenwerken bij deze problematiek.

Praktische informatie

Datum en tijd: donderdag 13 februari 2020, inloop tussen 9.30 en 9.45. De cursus start om 9.45 en duurt tot 17.00.
Locatie: Slot Oostende, Singelstraat 5 in Goes.
Aanbevolen literatuur: Problematische verzamelaars – Van Beers, J., Hoogduin, K.Boom Uitgevers, 2012