Professional organizer biedt hulp bij opruimen spullen 

Gooi je het weg, geef je het weg of bewaar je het?

Het is vaak een grote steun voor families als een overledene zelf al heeft nagedacht over de spullen die hij of zij achterlaat. Professional organizer Klazien Tempelaar helpt met het opruimen van huizen waarin in de loop van de jaren steeds meer spullen zijn gekomen. Ook daagt ze mensen uit om na te denken over de verdeling van hun bezittingen na hun overlijden.

Ze vertelt: ‘Veel mensen zien er jarenlang tegenop om hun huis op te ruimen. Het is moeilijk om afstand te nemen van je spullen vanwege de emotionele waarde. Dat is ook heel begrijpelijk, want spullen hebben een verhaal.’

Veel mensen vinden het lastig om over de dood te praten en schuiven het vastleggen van wensen vaak voor hen uit. Ouderen denken dat hun kinderen het vervelend vinden als zij met hen over het levenseinde in gesprek willen gaan. Kinderen stellen het juist vaak op prijs als zij in het proces worden betrokken zodat zij op de hoogte zijn van de wensen van hun ouders. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bekijk de video https://youtu.be/8p2VEP6DJTA

Zie ook:  www.dorcas.nl/nalaten